ประติมากรรมเสาไฟเรือกอและ ต้นละ 1.3 แสน ล่าสุดโผล่กลางเมืองปัตตานี

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ทางด้านเพจดัง “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” โพสต์ภาพตรวจพบเสาไฟเรือกอและ ราคาต้นละ 1.3 แสนบาท จำนวน 17 ต้น ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสวนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

โดยทางเพจระบุข้อความว่า “เสาไฟเรือกอและ ต้นละ 1.3 แสน ลงใต้มาดูเสาไฟประติกรรมที่บ้านสวนสมเด็จ ทต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ได้จัดทำเสาไฟประติมากรรมรูปเรือกอและขนาดเล็ก พร้อมหลอดแสงจันทร์ ต้นละ 1.3 แสนบาท จำนวน 17 ต้น มีการนำค่างาน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการสร้างมาคำนวณไว้ล่อ สตง. โดยยอดรวมทั้งหมด 2,261,000 บาท

เสาไฟประติมากรรม #ทต.รูสะมิแล #เมืองปัตตานี #ปัตตานี #ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน 64-06-011″

ขอบคุณที่มา : ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน