10 จังหวัดติด cv สูงสุดวันนี้

รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด ติ ด เ ชื้ อ วันนี้ เกาะติดความคืบหน้า การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 1 กรุงเทพมหานคร 788 ราย 2 ปทุมธานี 308 ราย 3 สมุทรปราการ 209 ราย 4 นนทบุรี 132 ราย 5 ประจวบคีรีขันธ์ 94 ราย 6 สมุทรสาคร 89 ราย 7 ชลบุรี 81 ราย 8 พระนครศรีอยุธยา 43 ราย 9 ราชบุรี 43 ราย 10 ยะลา 42 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอด ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด คงอันดับที่ 1 ของประเทศ จำนวนลดจากพันราย จับตา ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ยอดเกินร้อย ขณะที่ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ยะลาและราชบุรี ยอดพุ่งเพิ่มขึ้นจากวานนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี