แทค สุดขัดใจ หลังอแมนด้าไม่มง ปีหน้าเตรียมส่งแม่สุนารีเข้าประกวด

สำหรับการประกวด Miss Universe 2020 ที่ประเทศไทยได้ส่งสาว อแมนด้า ออบดัม เข้าไปเป็นตัวแทนในการประกวดเวทีระดับโลกในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงการประกวดนั้น ทำเอาผู้คนต่างมาก ทั้งในไทยและต่างประเทศ ต่างลุ้นเชียร์และให้กำลังใจกันเป็นอย่างมาก กับการประกวดในครั้งนี้ อแมนด้า ออบดัม กับการประกวด Miss Universe 2020 อแมนด้า […]

Learn more →

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 7 นาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา […]

Learn more →